Minna Punakallio 13.6.2022

Löneuppgörelsen inom kommunsektorn startade ett femårigt löneutvecklingsprogram

Inom kommunsektorn nåddes i början av juni, kanske något överraskande, en treårig löneuppgörelse som garanterar arbetsfred för kommunsektorn fram till slutet av april 2025. De första allmänna förhöjningarna på två procent betalas retroaktivt till de anställda redan från 1.6.2022 och en justeringspott på cirka 0,50 procent betalas i början av oktober i år. I och med löneuppgörelsen ökar de kommunala arbetsgivarnas arbetskraftskostnader med i genomsnitt 1,76 procent år 2022.

Löneuppgörelsen överskuggas emellertid av att vårdarorganisationerna står utanför avtalet. Trots detta tillämpas de avtalsenliga förhöjningarna på alla anställda inom kommunsektorn oberoende av organisationstillhörighet. Uppgörelsen överskuggas också av att den gör det möjligt att säga upp avtalet under avtalsperioden. Detta kan ske om de löneuppgörelser som vårdarorganisationerna förhandlar fram är högre än den nu överenskomna löneuppgörelsen och frågan inte kan lösas genom förhandlingar.

Den treåriga löneuppgörelsen garanterar de anställda avtalsenliga förhöjningar för 2022–2024 enligt den allmänna linjen eller minst 1,9 procent. Utöver det genomförs ett separat femårigt utvecklingsprogram som förnyar lönestrukturerna och lönesystemen. Programmet höjer den avtalsenliga förhöjningen enligt den allmänna linjen för lönerna inom kommunsektorn med i genomsnitt en procent per år. Löneförhöjningarna under avtalsperioden omfattar utöver de avtalsenliga förhöjningarna 2023–2024 även förhöjningarna i löneprogrammet.

Löneuppgörelsen i korthet. Källa: JHL, utvecklingsprogrammet markerat med brunt.

Sammanlagt stiger de avtalsenliga förhöjningarna i löneuppgörelsen inom kommunsektorn under tre års tid till 8,50 procent, och för arbetsgivarna ökar förhöjningarna arbetskraftskostnaderna med i genomsnitt 8,79 procent beräknat enligt ränta på ränta. Enligt KT ökar arbetskraftskostnaderna med i genomsnitt 1,8 miljarder euro till följd av avtalsuppgörelsen.

Utgiftsprognosen enligt bedömningen av den kommunala ekonomins utveckling i kommunekonomiprogrammet våren 2022 innefattar löneuppgörelserna inom kommunsektorn enligt den allmänna linjen. Den löneuppgörelse som nu gjorts är dyrare än den allmänna linjen vilket leder till att kommunsektorns utgifter ökar mer än väntat. Detta försvagar prognosen för den kommunala ekonomin, om övriga faktorer i prognosen förblir oförändrade. Personalkostnaderna inom den kommunala ekonomin halveras i och med social- och hälsovårdsreformen och uppgår enligt kommunernas bokföring till cirka 11 miljarder euro år 2023. En procent av detta är cirka 110 miljoner euro.

Kort om skribenten

Skribenten är chefsekonom vid Kommunförbundet.

På Twitter: @MinnaPunakallio

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe