Skribenten är sakkunnig vid Kommunförbundet.

på Twitter: @KorhonenAila

Att ordna skolgången för barn som får vård utom hemmet kan innebära avvikande arrangemang och vara en utmaning. Vi vill med detta inlägg lyfta fram ämnet för diskussion. Varje år går nästan 6 000 barn i läropliktsåldern i skola på sin placeringsort. Placeringsplatsen kan vara en fosterfamilj, ett

Om Den Sociala Välfärden vore en människa skulle hon vara över 120 år gammal. Livet skulle ofrånkomligen lida mot sitt slut. Den äldsta människan man känner till, fransyskan Jeanne Calment, stretade på och njöt av portvin och choklad och rökte cigarretter och blev 122 år gammal. I vetenskapsvärlden