Skribenten är utbildningschef vid Kommunförbundet.

På Twitter: @IrmeliMyllymaki

 

 

Nätverksprojektet Utbildning som tjänst (KOPA) inleddes för ett år sedan av Kommunförbundet tillsammans med kommunerna och utbildningsanordnare. Projektet syftar till att hitta nya sätt att garantera tillgång och tillgänglighet i undervisningen. Utgångspunkten för projektet är behovet av nya och mer

När vi i början av året önskade varandra ett gott nytt ”glatt 20-tal”, visste vi inte hur annorlunda vår omvärld skulle vara tre månader senare. COVID-19 förde med sig en period då beredskapsplaner och kristålighet testades på riktigt. Under undantagsförhållandena har den offentliga sektorn i

I diskussionerna kring beredningen av landskaps- och vårdreformen har förkortningen SISOTE skymtat fram på senare tid. Med SISOTE avses de beröringspunkter och gemensamma tjänster som finns i kommunens bildningstjänster och landskapets social- och hälsovårdstjänster. I anknytning till temat ordnade