Skribenten är direktör för enheten Samhälle och miljö vid Kommunförbundet.

På Twitter: @miirariipinen

Invånarna uppskattar i allt högre grad en god boendemiljö och närhet till naturen. En sparsam användning av naturresurser och en ansvarsfull energipolitik kan öka kommunens attraktionskraft och livskraft. Allt fler städer försöker framträda som miljöstäder och har också uppnått internationell