Skribenten är jurist vid Kommunförbundet.

Skribent

I början av 2021 utvidgades läroplikten till att omfatta utbildning efter den grundläggande utbildningen. Efter den grundläggande utbildningen kan den läropliktige fullgöra läroplikten i examensinriktad gymnasie- eller yrkesutbildning eller i utbildningar i övergångsskedet. Läropliktslagen fastslår

Skribent

Rättsskydd, eller ”rätten till rättvisa” är en grundläggande rättighet som fastställts i grundlagen. Till rättsskyddet hör rätten att söka ändring i beslut hos rättskipningsorgan. Bildningsväsendet utgör en krävande helhet för de kommunalt anställda: utöver bestämmelserna i kommunallagen