Cirkulär 13/2017, Hurmeranta, Jarva, Mättö

Ändringar i markanvändnings- och bygglagen – mot smidigare tillstånd inom planläggning och byggande

Flera ändringar (230/2017) har gjorts i markanvändnings- och bygglagen (MBL) och de trädde i kraft 1.5.2017. Ändringarna syftar till snabbare planläggningsprocesser och lättare administrativ börda. Lagändringarna ger kommunerna nya planeringsverktyg och möjligheter att göra processerna smidigare. I anslutning till lagändringarna bereds några ändringar av markanvändnings- och byggförordningen och de avses träda i kraft i början av juni.

Cirkuläret behandlar ändringarna och deras effekter på de kommunala myndigheternas verksamhet och beslutsfattande. Kommun- och stadsstyrelserna ombeds vidarebefordra detta cirkulär till det organ som ansvarar för kommunens planläggning och till byggnadstillsynsmyndigheten.

Cirkuläret som helhet finns befogad.

Närmare upplysningar:

tags
Anne Jarva

Förnamn
Anne
Efternamn
Jarva
utvecklingschef, markanvändning och planläggning

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2034
Mobiltelefon
+358 50 573 6810
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Yhdyskunnat ja maankäyttö
Minna Mättö

Förnamn
Minna
Efternamn
Mättö
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2037
Mobiltelefon
+358 50 308 1487
Ansvarsområden
  • lagstiftning om markanvändning och byggande
  • lagstiftning om samhällsteknik
  • lagstiftning om miljövård
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Yhdyskunnat ja maankäyttö