Cirkulär 8/2019

Vägtrafiklagen revideras, kommunerna bör förbereda sig på genomförandet av lagen

Vägtrafiklagen (729/2018) ersätter den tidigare lagen med samma namn från 1982. Den nya vägtrafiklagen träder i kraft 1.6.2020. I den reviderade lagen har man haft som mål att minska byråkratin och främja en smidig trafik och säkerhet samt att beakta miljöaspekter. Avsikten har varit att skapa förutsättningar för digitalisering och säker automatisering i trafiken och samtidigt luckra upp bestämmelser.

I detta cirkulär behandlas de viktigaste verkningarna av den nya vägtrafiklagen med tanke på kommunernas verksamhet och vad kommunerna behöver förbereda sig på.

Kommunikationsministeriet har inlett beredningen av statsrådets förordning i anslutning till vägtrafiklagen under våren 2019. Ministeriet har också inlett ett projekt, där det görs lagstiftningstekniska och andra preciseringar i lagen. Också dessa preciseringar avses träda i kraft 1.6.2020. Kommunförbundet informerar kommunerna då lagberedningen framskrider.

Vi ber er vidarebefordra cirkuläret åtminstone till följande i kommunen: ledningen för tekniska sektorn och de ansvariga för kommunens trafikplanering.

Cirkuläret finns i sin helhet i bilagan nedan.

Som bilaga till cirkuläret finns en diaserie som preciserar och åskådliggör lagändringarna.

Närmare upplysningar

Hanna Kemppainen, sakkunnig i samhällsteknik, tfn 050 336 5084 och Johanna Vilkuna, trafiksakkunnig, tfn 040 869 7836. E-postadresser: fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Reina

Vice verkställande direktör 

Jarkko Huovinen

Direktör, Regioner och samhällen

Bilaga

Kompletterande diaserie till Kommunförbundets cirkulär

Etiketter
Hanna Kemppainen

Förnamn
Hanna
Efternamn
Kemppainen
sakkunning i samhällsteknik

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2377
Mobiltelefon
+358 50 336 5084
Ansvarsområden
  • gatuunderhåll
  • byggherreverksamhet inom infrastrukturen
  • upphandling inom tekniska sektorn
  • koordinering av KEHTO-forumet
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka
Johanna Vilkuna

Förnamn
Johanna
Efternamn
Vilkuna
trafiksakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2104
Mobiltelefon
+358 40 869 7836
Ansvarsområden
  • trafikpolitik
  • planering och styrning av kommunal trafik
  • persontrafik
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Yhdyskunnat ja maankäyttö