Antalet kommuner och städer och befolkningsuppgifter

Det finns 309 kommuner i Finland år 2019, varav 107 använder beteckningen stad, och 204 beteckningen kommun.

Den minsta kommunen i Fastlandsfinland är (707 invånare) och den minsta kommunen på Åland är Sottunga (91 invånare). Finlands minsta stad är Kaskö  (1 262 invånare) och största Helsingfors (648 042 invånare). Det finns 295 kommuner i Fastlandsfinland och 16 på Åland. Informationen om befolkningsmängden baseras på uppgifter 31.12.2018.

I början av år 2019 gjordes inga kommunsammanslagningar, och antalet kommuner har varit samma som föregående år. År 2017 gjordes två sammanslagningar, då Luvia och Eurajoki slogs ihop, liksom Juankoski och Kuopio. Närmare information om kommunsammanslagningar och antalet kommuner finns från bilagan nedan.. 

De största städerna i Finland är i storleksordning Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Lahtis, Kuopio och Björneborg. Det finns totalt 9 städer med mer än 100 000 invånare och i dem bor totalt 2,2 miljoner finländare. I huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) bor cirka 1 170 000 invånare.  

Kommunerna i Finland är i genomsnitt förhållandevis små. Medelstorleken för kommunerna 2018 var 17 743 invånare. Medianstorleken var 6 081 invånare. Hälften av Finlands kommuner är större än medianen, och hälften mindre.  

Finlands största och minsta kommuner 2019

Största kommunerna Invånar-
antal
Minsta kommunerna i Finland Invånar-
antal
Minsta kommunerna i Fastlandsfinland Invånar-
antal
Helsingfors 648 042 Sottunga 91 Luhanka 707
Esbo 283 632 Kökar 235 Lestijärvi 737
Tammerfors 235 239 Kumlinge 315 Kustavi 926
Vanda 228 166 Lumparland 382 Pelkosenniemi 954
Uleåborg 203 567 Vårdö 448 Hailuoto 974
Åbo 191 331 Brändö 449 Savukoski 1015
Jyväskylä 141 305 Geta 514 Kivijärvi 1103
Lahtis 119 951 Föglö 534 Merijärvi 1104
Kuopio 118 664 Luhanka 707 Halsua 1165
Björneborg 84 403 Lestjärvi 737 Utsjoki 1232

Mer statistik och fakta

Kommunnummer och regionala indelningar

2019 finns det 311 kommuner i Finland, varav 16 på Åland. Det finns 18 landskap + Åland.

narrow

Kommunernas yta och invånartäthet

Variationerna i kommunerna storlek i Finland är stor. Den minsta kommunen är Grankulla (6,0 km2) och största Inari (17 334 km2).

narrow
lateral-image-left