Virdois

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Virtaintie 26

Postadress

34800 VIRDOIS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@virrat.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
936
Språkförhållande
Finskspråkig