Kontaktuppgifter

Besöksadress

Virtaintie 26

Postadress

34800
VIRDOIS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@virrat.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
936
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Aulum-Haderup
Danmark
Gol
Norge
Årjäng
Sverige