Etseri

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Ostolantie 17

Postadress

63700 ETSERI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@ahtari.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
989
Språkförhållande
Finskspråkig