Kontaktuppgifter

Besöksadress

Ostolantie 17

Postadress

63700
ETSERI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@ahtari.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
989
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Lycksele
Sverige 1986
Audru
Estland 1993