Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kirkkotie 176

Postadress

PB 21
07171
BORGNÄS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@pornainen.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
611
Språkförhållande
Finskspråkig