Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kalliotie 5

Postadress

27100
EURAÅMINNE

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@eurajoki.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
051
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Weener
Tyskland 1983