Eura

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Sorkkistentie 10

Postadress

PB 22 27511 EURA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@eura.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
050
Språkförhållande
Finskspråkig