Kontaktuppgifter

Besöksadress

Sorkkistentie 10

Postadress

PB 22
27511
EURA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@eura.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
050
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Askersund
Sverige
Harku
Estland