Nakkila

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Porintie 11

Postadress

PB 50 29251 NAKKILA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
nakkilan.kunta@nakkila.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
531
Språkförhållande
Finskspråkig