Kontaktuppgifter

Besöksadress

Porintie 11

Postadress

PB 50
29251
NAKKILA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
nakkilan.kunta@nakkila.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
531
Språkförhållande
Finskspråkig