Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

Linnalantie 33
54500
LUUMÄKI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@luumaki.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
441
Språkförhållande
Finskspråkig