Luumäki

Contacts

Besöksadress

Postadress

Linnalantie 33 54500 LUUMÄKI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@luumaki.fi

Local information

Kommunnummer
441
Språkförhållande
Finskspråkig