Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kuninkaantie 16

Postadress

19600
HARTOLA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@hartola.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
081
Språkförhållande
Finskspråkig