Kontaktuppgifter

Besöksadress

Hakulintie 2

Postadress

19950
LUHANKA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
luhanka@luhanka.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
435
Språkförhållande
Finskspråkig