Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskustie 7

Postadress

23360
GUSTAVS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kustavi@kustavi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
304
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Hole
Norge
Tanum
Sverige
Holmavik
Island
Faaborg-Midffyn
Danmark