Nådendal

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Käsityöläiskatu 2

Postadress

21100 NÅDENDAL

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@naantali.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
529
Språkförhållande
Finskspråkig

Grannkommuner