Kontaktuppgifter

Besöksadress

Käsityöläiskatu 2

Postadress

21100
NÅDENDAL

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@naantali.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
529
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Vadstena
Sverige
Nordfyn
Danmark
Svelvik
Norge
Vesturbyggd
Island
Puck
Polen
Kirovsk
Ryssland