Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskustie 9

Postadress

23310
TÖVSALA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
info@taivassalo.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
833
Språkförhållande
Finskspråkig