Harjavalta

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Satakunnantie 110

Postadress

29200 HARJAVALTA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
harjavallan.kaupunki@harjavalta.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
079
Språkförhållande
Finskspråkig

Grannkommuner