Kontaktuppgifter

Besöksadress

Harjavallankatu 3

Postadress

29200 
HARJAVALTA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
harjavallan.kaupunki@harjavalta.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
079
Språkförhållande
Finskspråkig