Ulvsby

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Loukkurantie 1

Postadress

Pb 77 28401 ULVSBY

Telefonnummer
Allmän e-postadress
ulvila@ulvila.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
886
Språkförhållande
Finskspråkig