Kumo

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Tulkkilantie 2

Postadress

PB 27 32801 KUMO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kokemaki@kokemaki.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
271
Språkförhållande
Finskspråkig