Kontaktuppgifter

Besöksadress

Jokisuuntie 2

Postadress

PB 24
91101
II

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@ii.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
139
Språkförhållande
Finskspråkig