Kontaktuppgifter

Besöksadress

Perttulantie 20

Postadress

32100
YPÄJÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@ypaja.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
981
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Bábolna
Ungern 2012