Ypäjä

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Perttulantie 20

Postadress

32100 YPÄJÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@ypaja.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
981
Språkförhållande
Finskspråkig