Kontaktuppgifter

Besöksadress

Joensuuntie 20

Postadress

31400
SOMERO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@somero.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
761
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Tune
Norge 1960
Vindafjord
Norge 1956
Älvkarleby
Sverige 1956
Otterup
Danmark 1956
Protvino
Ryssland 1989
Narva
Estland 1989