Somero

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Joensuuntie 20

Postadress

31400
SOMERO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@somero.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
761
Språkförhållande
Finskspråkig