Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskuskatu 8

Postadress

81100
KONTIOLAHTI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@kontiolahti.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
276
Språkförhållande
Finskspråkig