Kontaktuppgifter

Besöksadress

Pielisentie 3

 

Postadress

81700
LIEKSA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@lieksa.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
422
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Balvin
Lettland
Segezha
Ryssland 1989