Lieksa

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Rantalantie 6

Postadress

81720 LIEKSA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@lieksa.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
422
Språkförhållande
Finskspråkig