Kontaktuppgifter

Besöksadress

Varolantie 3

Postadress

PB 20
83100
LIPERI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@liperi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
426
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Orsa
Sverige
Saku
Estland
Rendalen
Norge
Büchen
Tyskland
Soutjärven vepsäläiskylä
Ryssland