Liperi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskustie 10

Postadress

PB 20 83101 LIPERI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@liperi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
426
Språkförhållande
Finskspråkig