Juupajoki

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Koskitie 50

Postadress

35501 KORKEAKOSKI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
juupajoki.kunta@juupajoki.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
177
Språkförhållande
Finskspråkig