Kontaktuppgifter

Besöksadress

Ruovedentie 30

Postadress

34600
RUOVESI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@ruovesi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
702
Språkförhållande
Finskspråkig