Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskustie 23

Postadress

PB 7
35301
ORIVESI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@orivesi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
562
Språkförhållande
Finskspråkig