Orivesi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskustie 23

Postadress

PB 7 35301 ORIVESI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@orivesi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
562
Språkförhållande
Finskspråkig