Kontaktuppgifter

Besöksadress

Seppälän puistotie 15

Postadress

PB 69
35801
MÄNTTÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kaupunki@manttavilppula.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
508
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Ronneby
Sverige 1954
Höyanger
Norge 1954
Bornholm
Danmark 1954
Pöltsamaa
Estland 2009
Staryj Oskol
Ryssland 2011
Simmern
Tyskland 2019
Shijingshan
Kina 2019