Jämsä

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Seppolantie 10

Postadress

42100 JÄMSÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@jamsa.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
182
Språkförhållande
Finskspråkig