Polvijärvi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Polvijärventie 15

Postadress

PB 6 83700 POLVIJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
polvijarven.kunta@polvijarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
607
Språkförhållande
Finskspråkig