Kontaktuppgifter

Besöksadress

Poikolantie 1

Postadress

83900
JUUKA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@juuka.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
176
Språkförhållande
Finskspråkig