Kaustby

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kappelintie 13

Postadress

PB 10 69601 KAUSTBY

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kaustisen.kunta@kaustinen.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
236
Språkförhållande
Finskspråkig