Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kappelintie 13

Postadress

PB 10
69601
KAUSTBY

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kaustisen.kunta@kaustinen.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
236
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Avanos
Turkiet 1993
Võrun maakunta
Estland 1989