Halsua

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kauppisentie 5

Postadress

69510 HALSUA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
halsua.kunta@halsua.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
074
Språkförhållande
Finskspråkig