Kontaktuppgifter

Besöksadress

Äyräpääntie 2

Postadress

PB 14
72601
KEITELE

Telefonnummer
Allmän e-postadress
keitele@keitele.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
239
Språkförhållande
Finskspråkig