Kontaktuppgifter

Besöksadress

Sonkarintie 2

Postadress

72300
VESANTO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
vesannon.kunta@vesanto.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
921
Språkförhållande
Finskspråkig