Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskitie 10

Postadress

44500
VIITASAARI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
931
Språkförhållande
Finskspråkig