Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskustie 81

Postadress

95300
TERVOLA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
tervolan.kunta@tervola.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
845
Språkförhållande
Finskspråkig