Kervo

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kauppakaari 11

Postadress

PB 123 04201 KERVO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kerava@kerava.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
245
Språkförhållande
Finskspråkig

Grannkommuner