Lettland

Här finns en lista över alla kommuner i Finland som har vänort i Lettland.

K

Vänorter
Ogre
Lettland
Vänorter
Alūksne
Lettland

L

Vänorter
Balvin
Lettland

O

Vänorter
Valka
Lettland

B

Vänorter
Riika
Lettland
Vänorter
Ventspils
Lettland 1990

R

Vänorter
Olaine
Lettland