Keuruu

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

Multiantie 5 42700 KEURUU

Telefonnummer
Allmän e-postadress
keuruu@keuruu.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
249
Språkförhållande
Finskspråkig