Korsholm

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Centrumvägen 4, Smedsby

Postadress

65610 KORSHOLM

Telefonnummer
Allmän e-postadress
info@korsholm.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
499
Språkförhållande
Tvåspråkig kommun, svensk majoritet