Kontaktuppgifter

Besöksadress

Centrumvägen 4, Smedsby

Postadress

65610
KORSHOLM

Telefonnummer
Allmän e-postadress
info@korsholm.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
499
Språkförhållande
Tvåspråkig kommun, svensk majoritet

Vänorter

Oskarshamn
Sverige 1949
Mandal
Norge 1949
Middelfart
Danmark 1949
Tõstamaa
Estland 1990
Varbla
Estland 1990