Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

PB 3
65101
VASA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@vaasa.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
905
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet

Vänorter

Harstad
Norge 1949
Helsingør
Danmark 1949
Kiel
Tyskland 1967
Malmö
Sverige 1940
Morogoro
Tansania 1988
Pärnu
Estland 1956
Schwerin
Tyskland 1965
Šumperk
Tjeckien 1984
Umeå
Sverige 1949