Vasa

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

PB 3 65101 VASA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@vaasa.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
905
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet