Kontaktuppgifter

Besöksadress

Vöråvägen 18

Postadress

66600
VÖRÅ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
vora@vora.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
946
Språkförhållande
Tvåspråkig kommun, svensk majoritet

Vänorter

Torma
Estland
Mora
Sverige
Ånge
Sverige
Malvik
Norge
Gausdal
Norge
Vejen
Danmark