Vörå kommun

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Vöråvägen 18

Postadress

66600 VÖRÅ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
vora@vora.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
946
Språkförhållande
Tvåspråkig kommun, svensk majoritet