Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kirkkotie 6

Postadress

PB 25
93401
TAIVALKOSKI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
832
Språkförhållande
Finskspråkig