Kontaktuppgifter

Besöksadress

Koulutie 1

Postadress

PB 24
73901
RAUTAVAARA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@rautavaara.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
687
Språkförhållande
Finskspråkig